Asumisoikeudesta luopuminen

Ilmoitus asumisoikeuden luopumisesta on tehtävä aina kirjallisesti Oy Vaasan Asumisoikeudelle. Asumisoikeuden luovuttaminen tapahtuu kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksen saapumisesta talonomistajalle. Velvollisuus maksaa kuukausittaista käyttövastiketta on voimassa kunnes asumisoikeus siirtyy joko uudelle omistajalle tai talon omistajalle.

Ilmoituksen luopumisesta voi tehdä joko toimistollamme luopumisilmoituksen allekirjoittamalla tai täyttämällä huolellisesti oheisen luopumisilmoituksen ja toimittamalla sen meille joko tuomalla, postitse tai faxilla. Luopumisilmoituksia ei oteta vastaan sähköpostitse muulloin kuin siten, että luopumisilmoitus on skannattu liitetiedostoksi. Lisäksi  luopumisen voi tehdä vapaamuotoisesti. Vapaamuotoisen luopumisilmoituksen tulee sisällöltään olla oheisen lomakkeen kaltainen ja se tulee toimittaa meille allekirjoitettuna jollakin edellä mainituista tavoista. 

Huomioida tulee, että jokaisen asumisoikeuden haltijan tulee allekirjoittaa luopumisilmoitus. Muistattehan laittaa luopumisilmoitukseen yhteystietonne.

Luopumisaikana on talonomistajalla oikeus esitellä huoneistoa muille asiakkaille. Ajankohdasta sovitaan asumisoikeuden haltijoiden kanssa erikseen.

Poismuuttaessaan tulee asumisoikeuden haltijan siivota huoneisto hyvin sekä palauttaa kaikki kiinteistön avaimet talon omistajalle. Mikäli talon omistaja joutuu siivouttamaan huoneiston tai puuttuvien avainten vuoksi vaihdattamaan lukituksen, laskutetaan kyseiset toimenpiteet poismuuttavalta asumisoikeuden haltijalta.

Alkuperäinen asumisoikeussopimus sekä huoneiston avaimet on palautettava talon omistajalle ennen asumisoikeusmaksun palauttamista. Mikäli asumisoikeussopimus on pankin hallussa, huolehtii talon omistaja asumisoikeussopimuksen palautuksesta pankin kanssa asiakkaan annettua tiedon luopumisesta pankille.