Aktuellt

« Tillbaka

Brandsäkerhetsveckan 25.11-1.12.2017

Enligt brandsäkerhetsveckans hemsidor, av alla bränder i bostadsbyggnader år 2016 i Finland hade endast 38% en fungerande brandvarnare. 

Du kommer väl ihåg att din lagenliga skyldighet är att skaffa en brandvarnare till ditt hem och se till att den fungerar. 

1.12.2017 firas i de nordiska länderna en gemensam brandvarnardag - Det piper i Norden. 

Mera information om testning av brandvarnaren och brandmeterns checklistan hittas från www.paloturvallisuusviikko.fi/sv.