Aktuellt

« Tillbaka

Vasa Bostadsrätt har övergått till andvändning av grön el

Vasa Bostadsrätt har övergått till andvändning av grön el

Vasa Bostadsrätt har övergått till att skaffa s.k. grön el, som produceras från förnybara energikällor. Med förnybara energikällor avses el producerad bl.a. med vind- och solenergi, vattenkraft, gas från avloppsreningsverk och biogas. 

Skifte till grön el möjliggör effektiv kontrollering av utsläpp: det minskar koldioxidutsläppen med ca 12 000 ton per år. Den el som förbrukas av Vasa Bostadsrätts invånare orsakar därför inte onödiga miljöutsläpp.