Invånarguide

Invånarguiden är utarbetad tillsammans med Fastighets Ab Pikipruukki och dess strävan är att ge boendeansluten information och goda råd. Invånarguiden informerar bl.a. om invånarens rättigheter och skyldigheter, användning av gemensamma utrymmen, boenderelaterad trivsel och säkerhet samt ger bl.a. anvisningar för flyttstädning och samtliga felanmälningar.

Invånarguiden