Kontaktuppgifter

Vårt kontor är öppet

Måndag
Tisdag
Onsdag-fredag
kl 09.00 - 16.00
kl 09.00 - 17.00
kl 09.00 - 16.00

Besöksadress

Skolhusgatan 19
PB 2 65101 Vasa
Tel. (06) 325 4424
Fax (06) 325 3629
asumisoikeus@pikipruukki.com

Dejourering

Byrådejour för tekniskt underhåll ti kl 16.00 - 17.00
Akutdejourering på kvällar och under veckoslut på tel. 044 587 5600
Obs. Då det gäller dörröppningar och dylika uppgifter som servicebolaget handhar ber vi Er kontakta servicebolaget direkt!