Kundbetjäning

Försäljning av bostadsrätter

TUKIA ANNE, direktör för hyresverksamheten
Tel. (06) 325 4472, 044 076 1100

SUND ANN-SOFIE, informationssekreterare
Tel. (06) 325 4434, 044 541 1217

-  Försäljning av bostadsrättsbostäder, bostadsrättskontrakt samt boendeinformation

Ansökan om hyresbostäder / bilplatser

KUUSELA NINA
Sekreterare för hyresverksamheten
Tel. (06) 325 4432

- Bostadsansökan, bilplatser samt boendeinformation

Reparationer och underhåll

HAAPASALO KIMMO
Fastighetschef
Tel. 044 581 9400

- Bostadsreparationer vid inflytt, årligt underhåll av fastigheter samt boendeinformation

KJELLMAN ARI
Teknisk disponent
Tel. 044 550 7856

Reparationer under boendetid, kvalitetskontroll av servicearbete samt boendeinformation:
Alkula, Kapellback, Melmo, Orrnäs, Sunnanvik, 
Gamla vaasa, Lillkyro

LAHTINEN ARTO
Teknisk disponent
Tel. 044 582 4434

Reparationer under boendetid , kvalitetskontroll av servicearbete  samt boendeinformation:
Roparnäs, Centrum, Högbacken, Brändö, Sundom

TROMPARI PETER
Tekninsk disponent
Tel. 044 757 0865

Reparationer under boendetid , kvalitetskontroll av servicearbete  samt boendeinformation:
Gerby, Impivaara,  Storviken, Hemstrand, Infjärden, Dragnäsbäck, Västervik, Vöråstan

Information och gårdsboksutdrag

SUND ANN-SOFIE
Informationssekreterare
Tel. (06) 325 4434

- Gårdsboksutdrag samt boendeinformation

Betalning av bruksvederlag och boende

SUND LEENA
Hyresövervakare
Tel. (06) 325 4438

- Hyresövervakning, betalningsavtal samt boendeinformation

MARTIN MAARIT
Sekreterare för hyresverksamheten
Tel. (06) 325 4427

- Hyresövervakning, fakturering, garantibehandling, betalningsavtal samt boendeinformation

Hyresavtal / uppsägningar

TORIKKA ANNE
Sekreterare för hyresverksamheten
Tel. (06) 325 4471

- Hyreskontrakt, uppsägningar samt boendeinformation:
Högbacken, Storviken, Centrum, Roparnäs, Brändö, Infjärden, Sundom, Dragnäsbäck 

MANNILA JOHANNA
Sekreterare för hyresverksamheten
Tel. (06) 325 4436

- Hyreskontrakt, uppsägningar samt boendeinformation:
Impivaara, Kapellbacken, Hemstrand, Melmo, Sunnanvik, Orrnäs, Gamla Vasa, Gerby