Överlåtande av bostadsrättsbostad

Anmälan om överlåtande av bostadsrättsavtalet skall alltid göras skriftligen till Vasa Bostadsrätt Ab. Överlåtandet sker efter tre månader från att anmälan nått husägaren. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att betala bruksvederlag ända tills bostadsrätten överlåts åt ny ägare eller åt husets ägare.

Anmälan om överlåtande kan göras på vårt kontor genom att skriva under en överlåtande av bostadsrättbostad eller genom att noggrant fylla i vidstående överlåtningsanmälan och komma in med den till vårt kontor eller leverera via post eller fax.  Vi tar inte emot överlåtningsanmälningar per e-post, förutom som underskriven, skannad bilaga. Man kan även göra en fritt formulerad överlåtande. En fritt formulerad överlåtande skall till innehållet likna vidstående formulär och den skall levereras underskriven på något av ovannämnda sätt. 

Observera att varje bostadsrättsinnehavare bör underskriva överlåtelseanmälan. Kom ihåg att lägga era kontaktuppgifter på anmälan.

Under överlåtningstiden har husägaren rätt att förevisa lägenheten på överenskommen tid.

Vid utflyttning bör bostadsrättsinnehavaren städa lägenheten ordentligt samt lämna tillbaka alla fastighetens nycklar. Om husägaren hamnar att städa lägenheten eller om borttappade nycklar leder till låsbyte, faktureras den bortflyttande invånaren för dessa kostnader.

Bostadsrättsavtalet samt nycklarna bör lämnas tillbaka till husägaren före återlämning av bostadsrättsavgift. Om bostadsrättsavtalet är i bankens ägo, kommer husägaren själv överens med banken om återlämnandet av bostadsrättsavtalet.