Vasa Bostadsrätt Ab

Vasa Bostadsrätt Ab är ett bolag som ägs av Vasa stad. Oy BC Consulting Ab fungerar som bolagets disponent och sköter även om marknadsföringen. Vasa Bostadsrätt Ab har fungerat och byggt bostadsrättsbostäder i Vasa sedan år 1992. I bolagets ägo finns 266 bostadsrättsbostäder i olika delar av Vasa.

Verksamhetsprinciper

Bolagets kundnära strävanden är förmånlighet, produkter av hög kvalitet och att erbjuda den boendeservice ägarna önskar, samt att uppehålla en prisnivå som motsvarar kvaliteten på boendeservicen. Särskild uppmärksamhet fäster man på boendemiljöernas trivsel, fridfullhet och säkerhet. Allt detta för att sträva till en livsmiljö med hög kvalitet och till en samhällsstruktur med en hållbar och ekonomisk grund.